THAI TIME สมุทรปราการ

กกต.เคาะแล้ว เลือก อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค. เปิดรับสมัคร 2-6 พ.ย.นี้

18 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว เรื่องแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยจะรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 2–6 พฤศจิกายน 2563
          นอกจากนี้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทั้งนี้ต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส่งผลให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563

Comments

comments