THAI TIME สมุทรปราการ, THAI TIME สิงห์บุรี

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ สิ้นสุดฤดูฝน เริ่มต้นฤดูหนาวแล้ว

907 Views
          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงนามประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ความว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 35,00 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก
          ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิ
          ต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว
          อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

Comments

comments