THAI TIME สิงห์บุรี

กระหึ่มเมือง‼️ อบจ.สิงห์บุรี จับมือทุกภาคส่วน จัดวิ่ง “ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4” มีนักวิ่งทั่วสารทิศร่วมงานกว่า 4,000 คน

893 Views
          เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและคณะนักวิ่งจากทั่วสารทิศ ร่วมเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563” ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 4,000 คน
4
13
11
          การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.มีผู้สมัคร จำนวน 1,635 คน, มินิมาราธอน 10.5 กม. มีผู้สมัคร จำนวน 901 คน และฟันรัน 5 กม. มีผู้สมัคร 1,701 คน โดยแยกเป็นนักวิ่งจากจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1,943 คน นักวิ่งจากกรุงเทพมหานคร 409 คน นักวิ่งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 309 คน และนักวิ่งจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อีกจำนวน 1,576 คน
12
3
2
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ จังหวัดสิงห์บุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี และ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
9
8
5

Comments

comments