THAI TIME สิงห์บุรี

กอ.รมน.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคเอกชน มอบทุนการศึกษาเด็กสิงห์เรียนดีแต่ยากจนพร้อมอุปกรณ์กีฬา!!

833 Views
          วันนี้ (22 ธ.ค. 63) พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท จี.เอ.เอ. เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท อัลด้าวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน จำนวน 50 ทุนๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท และบริจาคอุปกรณ์กีฬาเป็นจำนวนเงิน 45,350 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
2
1
1.โรงเรียนวัดท่าอิฐ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2.โรงเรียนวัดปลาไหล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
3.โรงเรียนบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
4.โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
5.โรงเรียนวัดพระปรางค์มุณี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
3

Comments

comments