THAI TIME สิงห์บุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใจบุญ!! ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนหลอด LED ประหยัดพลังงาน 3 วัด พื้นที่อำเภอบางระจัน

846 Views
          วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศาสนสถานและเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดห้วยเจริญสุข วัดแหลมคาง และวัดดาวเรือง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 40,990 บาท
          โดยมีพระครูอนุกูลกัลยาณกิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พระครูสิงหรัตนาธาร เจ้าอาวาสวัดแหลมคาง พระอธิการพล คณวโส เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ( ภาคเหนือ ) จังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดห้วยเจริญสุข ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          นายปฏิคมกล่าว โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศาสนสถานฯ เป็นหนึ่วในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน ด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ให้กับศาสนสถานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนหลอดไฟ LED จาก บริษัท PEA ENCOM INTERNATIONNAL จำกัด
          สำหรับข้อดีของการเปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุกรณ์ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกด้วย
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments