THAI TIME สิงห์บุรี

ข่าวดีสำหรับชาวสิงห์บุรี!! อบจ.สิงห์บุรี วางแผนปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองหม้อแกง) ฝั่งซ้าย เพิ่มพื้นที่พักผ่อน-ออกกำลังกาย

1275 Views
          นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 อบจ.มีโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี บริเวณหนองหม้อแกง ฝั่งซ้าย ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายเพิ่มเติม
          ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองหม้อแกงฝั่งซ้ายให้เป็นทางเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่ และตกแต่งให้เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายภายใต้บรรยากาศร่มรื่น สอดรับและเชื่อมโยงกับสวนสาธารณะเดิมฝั่งขวา พร้อมกับทำทางลอดใต้สะพานเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย
133857
          นายสรกฤชกล่าวอีกว่า แผนการปรับปรุงดังกล่าว ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของชาว ต.ม่วงหมู่ และ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี เรียบร้อยแล้ว คาดว่าหลังจาก 1 ตุลาคม 2563 คงจะเริ่มกระบวนการตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการได้
          อนึ่งก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ “สวนน้ำเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒” เป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒” เรียบร้อยแล้ว

Comments

comments