THAI TIME สมุทรปราการ

ข่าวดี!! สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศผลคัดเลือก วัดด่านสำโรง ติด 1 ใน 30 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ปี’63

1720 Views
          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศผลการคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ปรากฎว่า วัดด่านสำโรง ต.ด่านสำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ของประเทศ
051063-82
          สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกวัดที่จัดอุทยานการศึกษาในวัดวัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่บริเวณวัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ
          มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น โดยแบ่วเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อุทยานการศึกษาในวัด , วัดพัฒนาตัวอย่าง และ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

Comments

comments