THAI TIME สิงห์บุรี

ข่าวดี.. #สิงห์บุรีเตรียมทำบุญเมือง พร้อมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี ครั้งยิ่งใหญ่‼️

1168 Views
          นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับกองบรรณาธิการ THAI TIME สิงห์บุรี ว่า ปี 2564 จังหวัดสิงห์บุรีจะมีอายุครบ 125 ปี โดยอ้างอิงจากเรื่องราวพระราชหัตเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ว่า วันที่ 5 กันยายน รศ.115 (พ.ศ.2439) ได้รวมหัวเมืองสิงห์ เมืองอินทร์ และเมืองพรหม เป็นสิงห์บุรี โดยมีการมอบตราสัญลักษณ์รวมเมืองเอาไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งขณะนี้ตราดังกล่าวเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสิงห์บุรี
1
          นายกู้เกียรติกล่าวต่อไปว่า เนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ทางจังหวัดนำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เห็นควรให้มีการจัดพิธีทำบุญเมืองครั้งใหญ่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โดยจะจัดพิธีที่บริเวณวัดหน้าพระธาตุ ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองสิงห์บุรีมาก่อน
2
          นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองอีกมากมายที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง ร.ศ.๑๓๐ ตลอดทั้งปี โดยอยู่ระหว่างการประชุมหารือกันในรายละเอียด เบื้องต้นจะเน้นการบูรณาการจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
3
          นายกู้เกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่า หนึ่งในกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ก็คือการจัดทำรูปหล่อไกรสรราชสีห์จำลอง มอบเป็นที่ระลึก และจะนำพระแสงดาบที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 ทรงมอบไว้ประจำเมือง ออกมาแสดงให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามครั้งแรกอีกด้วย
          “อีกกิจกรรมที่สำคัญก็คือ จะมีการนำตรารวมเมืองขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติด้วย และจะจัดสถานที่เก็บรักษาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมและเรียนรู้สืบไป” นายกู้เกียรติกล่าว

Comments

comments