THAI TIME สิงห์บุรี

ชลประทานแจงปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังไม่น่าห่วง คุมปล่อยเกิน 900 ลบ.ม/วินาที ยันไม่กระทบพื้นที่เกษตรแน่นอน!!

798 Views
          วันที่ 9 ต.ค.2563 นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้เกิดฝนตกในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ทำให้มีน้ำสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะควบคุมสถานการณ์การระบายน้ำไม่ให้เกิน 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,000-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
          และจากการคาดการของกรมชลประทานจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดน้ำC.2 ไม่เกิน 1,300 -1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวที่จะไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยามีมากขึ้นนั้น ทางกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการผันเข้าระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพมากที่สุด
          ซึ่งปัจจุบัน มีการระบายน้ำ เข้าสู่คลองฝั่งซ้ายฝั่งขวา ของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกษตรกรอยู่ที่กว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา กรมชลประทานจะควบคุมการระบายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ คือไม่เกิน 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะไม่ส่งผลกระทบของพื้นที่เศรษฐกิจ และทางการเกษตรอย่างแน่นอน
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME. จ.สิงห์บุรี

Comments

comments