THAI TIME สมุทรปราการ

ชาวสมุทรปราการ #ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็เข้าถึงสิทธิ “เราชนะ” ได้..เริ่มลงทะเบียนแล้ววันแรก‼️

766 Views
          วันนี้ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) วันแรกที่ธนาคารกรุงไทย เปิดรับ “ลงทะเบียน” สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือในการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในวงเงินคนละ 7,000 บาท
          สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ มีการเปิดรับลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต, ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ที่ ชั้น 3 #อาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15–25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
🔹 #หลักฐานการลงทะเบียน
👉 #สำหรับประชาชน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– เบอร์โทรศัพท์
👉 #สำหรับร้านค้า
– บัตรประจำตัวประชาชน
– เอกสารการจดทะเบียนร้านค้า (ที่มีลายเซ็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านลงนาม) พร้อมภาพถ่ายร้านที่มีเจ้าของขณะประกอบกิจการ
          อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวันหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ อาจปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา 16.30 น.

Comments

comments