THAI TIME สิงห์บุรี

ชุมชนไทย-ญวนคริสต์ สิงห์บุรี จัดงานอนุรักษ์ประเพณีแห่ดาวและประดับดาวประจำปี สืบทอดชุมชนเก่าอายุกว่า 143 ปี

961 Views
          วันนี้(24 ธันวาคม 2563) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในงานอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีแห่ดาวและประดับดาว“ชุมชนไทย-ญวนคริสต์ ซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชุมชนคริสตชนหมู่บ้านพระหฤทัย ชุมชนคริสตชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี มีอายุยาวนานกว่า 143 ปี ได้ร่วมใจกันจัดขึ้น
1
          สำหรับงานอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีแห่ดาวและประดับดาว เทศกาลคริสต์มาสนั้นได้มีขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระกุมารเยซู เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนคริสตชนหมู่บ้านพระหฤทัยแห่งนี้ และเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป
2
          โดยการจัดแต่ละปีทางจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดงานประเพณีดังกล่าวเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออนุรักษ์และสนับสนุนชุมชนคริสตชนสืบไป
3
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAITIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments