THAI TIME สิงห์บุรี

“ดร.สุรสาล”อุ้มหลวงพ่อคูณ!! บุกศาลากลางร้องเรียน ระบุมีข่าวสะพัดผู้สมัครบางราย เตรียมเรียกคนไปรับเงินนอกเขตสิงห์บุรี‼️

739 Views
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ดร.สุรสาล ผาสุข ผู้สมัครนายก อบจ.สิงห์บุรี พร้อมคณะเดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าฯ และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมารับเรื่องร้องเรียน โดย ดร.สุรสาล มาพร้อมป้ายคำสาปแช่งของหลวงพ่อคูณ ปุริสุทโธ พร้อมถือรูปหล่อหลวงพ่อคูณมาด้วย
2
          สำหรับจดหมายเปิดผนึกที่ ดร.สุรสาลนำมายื่นให้รองผู้ว่าฯมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “ปรากฎว่ามีข่าวสะพัดในหมู่ประชาชน ที่ฟังได้ว่ามีการเตรียมการเพื่อซื้อเสียงประชาชน อาทิเช่น การเรียกคนไปรับเงินนอกเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี การเรียกคนไปรับเงินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง การจัดเลี้ยงอาหารโดยไม่มีเหตุผล เพื่อจูงใจให้ประชาชนไปเลือกตน “
3
          ดร.สุรสาล ระบุอีกว่า การกระทำดังกล่าวล้วนขัดต่อเจตนารมณ์ในหลักการของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และจัดแย้งกับสิ่งที่ชาวสิงห์บุรีได้ยินจนคุ้นชินว่า “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ “เพราะไม่ใช่วิสัยที่คนดีพึงกระทำ
          ดร.สุรสาลกล่าวต่อไปว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ตนจึงมายื่นเรื่องถึงรองผู้ว่าฯ เพื่อต้องการเห็นคนสิงห์บุรีเป็นโมเดลของการเลือกตั้งที่ปลอดการใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงและขอให้ผู้สมัครทุกท่านทำการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง รวมทั้งให้ทาง กกต.สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
1

Comments

comments