THAI TIME สมุทรปราการ, THAI TIME สิงห์บุรี

ด่วน!! กรมชลประกาศเตือน 11 จังหวัด เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด หวั่นพายุลูกใหม่ทำน้ำเหนือทะลัก จนต้องเร่งระบายออก

728 Views
          วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) กรมชลประทาน ออกประกาศด่วน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร และอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 โดยมีใจความสำคัญว่า
          สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร และนครสวรรค์ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +16.50 เมตรระดับน้ำทะเลกลาง มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 648 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
          ขอให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

Comments

comments