THAI TIME สิงห์บุรี

ตั้งศูนย์สงเคราะห์หมา-แมวจรจัด สิงห์บุรี ยังไร้อนาคต..ชาวทับยา คว่ำประชาพิจารณ์อีกแห่ง!!

1637 Views
          สืบเนื่องจากที่ทางการจังหวัดสิงห์บุรี มีหนังสือแจ้งไปถึงทุกหน่วยงานท้องถิ่นให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) หรือสถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยง เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด โดยพยายามผลักดันให้ อบต.พระงามจัดตั้งศูนย์ฯ ต้นแบบ บนที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงเรียนพระงาม(โรงเรียนร้าง) แต่ไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่
          หลังจากนั้นทางจังหวัดพยายามหาสถานที่อื่น และได้ติดตามผลความคืบหน้าของท้องถิ่นต่างๆ ว่าพอจะมีแห่งใดพร้อมดำเนินการหรือไม่ ปรากฏว่ามีเทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนด้านงบประมาณ เพื่อบรรจุเข้าข้อบัญญัติ จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์ในพื้นที่ แต่ต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นของประชาชน หมู่ที่ 9 และ 10
10
9
7
8
          สำหรับผลการทำประชาพิจารณ์ ชาวบ้านหมู่ที่ 9 รับหลักการ คงเหลือแต่หมู่ที่ 10 ซึ่งล่าสุดผลการประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่าน ปรากฏว่าชาวบ้านลงมติเป็นเอกฉันท์คว่ำแผนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง ประจำตำบล ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
          นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ว่า สาเหตุที่ชาวชุมชนแหลมทอง หมู่ที่ 10 ที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 คน ต่างพร้อมใจไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพราะกังวลว่าจะเกิดผลกระทบด้านเสียงและกลิ่น รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน จนเป็นเหตุให้แผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ต้องชะลอออกไปก่อน และต้องกลับไปหารือกันในหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไร
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments