THAI TIME สมุทรปราการ

ทต.แพรกษา จัดเตรียมอุปกรณ์-นักกายภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชน

691 Views
          เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจสูงวัยไม่ล้ม ติดตั้งเครื่องการฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวด้วยการฝึกเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้า พร้อมการสวมใส่ชุดพยุงน้ำหนักตัว เครื่อง bst ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมใช้บริการ ณ เทศบาลตำบลแพรกษา
1
          สำหรับการใช้บริการเครื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดประจำจุด จะทำการตรวจร่างกาย และคัดกรองสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา จากนั้นใช้บริการเครื่องลู่วิ่งดังกล่าวในการฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้ม ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
2
3
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments