THAI TIME สิงห์บุรี

ทม.บางระจัน สิงห์บุรี จับมือผู้นำชุมชน รณรงค์คัดแยกขยะเชิงรุก!!

755 Views
          วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบางระจัน จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเชิญผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางระจันเอามาอบรม ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางระจัน
          นายไพโรจน์ งามพร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน พร้อมนายชัยรัตน์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางระจัน ระบุว่า ทาง ทม. บางระจัน ได้ดำเนินโครงการคัดแยกขยะเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ผู้นำทำเป็นแบบอย่างของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น ขยะขวดพลาสติกขยะเปียก จากครัวเรือนของคนในชุมชน และ ขยะที่ไหลตามน้ำ ในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น
          พร้อมกับรณรงค์ และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในพื้นที่ต่อไป
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments