THAI TIME สมุทรปราการ

ทุกฝ่ายจับมือ..สแกนตรวจโควิด-19 #แรงงานสะพานปลาสมุทรปราการ 700 คน อย่างเข้มงวด‼️

586 Views
          วันนี้ที่ 25 ธันวาคม 2563 พ.อ.กฤษภาณุ จำนงค์วงศ์ ผอ.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานสาธรณสุข อำเภอเมือง สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมกันเข้าตรวจวัดอุณภูมิร่างกายแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานอยู่ที่องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอยู่กว่า 700 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
4
3
1
          พร้อมกับประชาสัมพันธ์ ชี้แจงมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยกำชับให้ต้องปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการประกาศ ที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างเคร่งครัด

Comments

comments