THAI TIME สิงห์บุรี

ท้องถิ่นสิงห์บุรี แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหมา-แมวจรจัด เผยเหตุสร้างศูนย์ฯต้นแบบล่าช้า เพราะชาวพระงาม ลงมติคว่ำประชาพิจารณ์!! เล็งหาที่ใหม่

1418 Views
          นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดว่า สุนัขและแมวจรจัดเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยในส่วนของจังหวัดได้รับนโยบายจากส่วนกลางซึ่งเป็นพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยงในทุกจังหวัด
          ดังนั้นทางจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง เพื่อบูรณาการร่วมกันในหลายหน่วยงาน และเห็นว่าที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงเรียนพระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ยุบเลิกไปแล้ว เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 32 ตรว. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อบต.พระงาม มีพื้นที่เพียงพอและสามารถนำมาก่อสร้างและใช้ประโยชน์ได้
          และทางจังหวัดสิงห์บุรีได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงความสำคัญของโครงการ โดยหลังจากที่มีหนังสือแจ้งไปยัง อบต.พระงามแล้ว ทาง อบต.ได้มีการดำเนินการแต่ไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ ทำให้โครงการดังกล่าวต้องยุติไป
14
          นายกู้เกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนตัวมองว่า โครงการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงฯ เป็นโครงการที่ดี เพราะหากการดำเนินการสำเร็จจะสามารถรองรับสุนัขได้ 200-300 ตัวซึ่งจะมีศูนย์การดูแลสัตว์ที่ครบวงจร จะช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดไปได้มาก
          อย่างไรก็ตาม หลังจากผลประชาพิจารณ์ ของ อบต.พระงามออกมา ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาสถานที่อื่น และได้ติดตาม อปท.ต่างๆ ว่ามีพื้นที่ใดพร้อมบ้าง โดยทราบว่าทางเทศบาลตำบลทับยา กำลังเตรียมดำเนินการสร้างศูนย์ฯในพื้นที่ ซึ่งจะต้องติดตามผลการทำประชาพิจารณ์กันต่อไป
          ขณะเดียวกันทางจังหวัดก็มีนโยบายให้ใช้วิธีชะลอการเพิ่มจำนวนประชากรของสุนัขจรจัดโดยการจับทำหมัน และขอความร่วมมือให้เจ้าของสุนัขอย่านำไปปล่อยทิ้ง สร้างปัญหาในที่สาธารณะเพิ่มเติมอีก
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments