THAI TIME สิงห์บุรี

นอภ.บางระจันห่วงชาวนา!! ส่งทีมเกษตรอำเภอ-ตำบล-ผู้นำ เร่งสำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนัก!!

774 Views
          วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ภูยาธร เกษตรอำเภอบางระจัน พร้อมทั้งทีมเกษตรตำบล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงสำรวจพื้นที่นาข้าว 8 ตำบล ของอำเภอบางระจัน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและต่อเนื่อง
          ผลจากการสำรวจพบว่า ตำบลพักทัน มีพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย คือ หมู่ที่ 6 ประมาณ 51 ไร่ (อายุข้าวประมาณ 1-30 วัน) ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเป็นพื้นที่ทำนาปีรอบ 2
          ตำบลไม้ดัด คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ประมาณ 60ไร่ (อายุข้าวประมาณ 10-100วัน ) เกษตรกรประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีขึ้นทะเบียนเกษตรกร อยู่ 2 ราย
          อย่างไรก็ตามที่ ต.แม่ลา, ต.โพชนไก่ ม.1 ได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องสำคัญ ตามที่ทางราชการสั่งการ และเพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) อีกด้วย
          ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่น่าเป็นห่วงสามารถรอวรับปริมาณน้ำได้อีกมาก ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อยที่ประตูระบายน้ำบางระจัน ม.8 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน การระบายน้ำเป็นปกติแล้วไม่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริม 2 ฝั่ง ในอำเภอบางระจัน แต่อย่างใด
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments