THAI TIME สิงห์บุรี

นอภ.บางระจันเข้ม!! นำทหารกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา อบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน เพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

573 Views
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน เปิดเผยว่า ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน รวม 281 คน เข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอบางระจัน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน และสนามกีฬาโรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี
5
4
          นายปัญญา กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายของการเปิดอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือในการพัฒนาหมู่บ้านของกลุ่มผู้นำท้องที่ ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักขอวชาติ ตลอดจนการเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง
1
3
          สำหรับทีมวิทยากร ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยงานบัญชาการสงครามพิเศษ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม และเทคนิคต่างๆ
2

Comments

comments