THAI TIME สิงห์บุรี

นายก อบต.ต้นโพธิ์ ประสานจังหวัด-แขวงการทางฯของบฯทำทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ซ.คลังวิทยาอย่างยั่งยืน!!

815 Views
          นายสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ประสบปัญหาน้ำระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝนเมื่อมีตกหนักต่อเนื่องยาวนาน มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหมู่บ้านรวยทรัพย์ หมู่บ้านปวีณวิลล่า ซ.รุ่งเจริญ (คลังวิทยา) ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบการระบายน้ำที่ไม่สอดคล้องกับชุมชนที่มีการขยายตัวมากขึ้น
          สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ทาง อบต.ได้เสนอของบประมาณที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นไปยังแขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี และ ทางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอทำทางระบายน้ำ โดยเริ่มต้นบริเวณ ซ.รุ่งเจริญ(ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.) ไปจนถึงแยกวีรชน งบประมาณ 20 ล้านบาท
          และอีกฝั่งหนึ่งบริเวณหน้าหมู่บ้านรวยทรัพย์ ไปจนถึงแยกวีรชน งบประมาณ 20 ล้านบาท โดยได้ยื่นเรื่องเสนองบประมาณไปตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งทาง อบต.ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างการปรับแบบให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ หากไม่มีติดปัญหาอะไร น่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณและสามารถดำเนินการได้ไม่เกินเดือนมกราคม 2564
          นอกจากนี้ยังมีการขออนุมัติงบประมาณ การทำท่อระบายน้ำบริเวณ ริมถนนจากแยกดงมะขามเทศ มาจนถึงแยกวีรชนทั้งสองฝั่ง ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2565 หากโครงการทำท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นคาดว่าปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนในพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ จะลดน้อยลง

Comments

comments