THAI TIME สิงห์บุรี

บ้านหนองโขลง คว้ารางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

838 Views
          ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของบ้านหนองโขลง ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
          โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบแก่นางสาวกิตติกานต์ ชื่นกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
120464101_185478989731919_7010684601113637563_o
120728839_185478966398588_1946287062200883574_o
120435838_185479006398584_364842974356731028_o
          สำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองโขลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาทำกิจกรรมในแปลงนาสาธิต การทำสปาสุ่มไก่ การสาธิตเลี้ยงไส้เดือนดิน มีปุ๋ยมูลไส้เดือน และมีการสาธิตทำบ้านดิน และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพัก นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมีโรงสี และศูนย์คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน พร้อมทั้งการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ และป่าชุมชน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้ยังมีหมอยาพื้นบ้าน และกลุ่ม อสม.ที่เข้มแข็ง
          นางสาวกิตติกานต์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากกับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ชุมชนบ้านหนองโขลงของเรามีการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติของครอบครัว โดยเริ่มที่ตัวเรา เราเป็นผู้นำต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาหมู่บ้าน
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments