ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ประกาศ 3 มาตรการ ห้ามมั่วสุม-ห้ามชุมนุม-ห้ามกิจกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อฯ มีผล 30 ธ.ค.นี้ หลังพบยอดพุ่ง 250 ราย‼️

698 Views
          วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า พบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 250 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 241 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2 คน ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ แต่ไม่ได้เข้า State Quarantine (ลักลอบ) 1 คน จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกัน 8 คน
          สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 239 ราย มีประวัติเชื่อมโยงกับ cluster จังหวัดสมุทรสาคร 9 ราย มีประวัติเชื่อมโยงกับ cluster จังหวัดระยอง 3 ราย มีประวัติสถานบันเทิง สถานที่ชุมชน อาชีพเสี่ยง 29 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 198 ราย และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน (แรงงานต่างด้าว) 2 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า state quarantine 8 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย
          นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ยังมีประกาศหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้
          1.การมั่วสุม ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล่งเพื่อแพร่เชื้อโรค
          2.การชุมนุมหรือทำกิจกรรม ห้ามชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนแออัดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม เว้นกิจกรรมภายในครอบครัวในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมของทางราชการ
          3.การชุมนุมหรือทำกิจกรรม ต้องขออนุญาต การชุมนุมหรือการทำกิจกรรมต่อผู้ว่าฯกทม. หรือผวจ.ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่เฝ้าระวัง เว้นกิจกรรมภายในครอบครัวในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของราชการ
          อย่างไรก็ตามในส่วนของประเด็นคำถามว่าการเดินทางข้ามไปในจังหวัดอื่นๆ กลับมาต้องกักตัวหรือไม่ นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับจังหวัดต้นทางที่อาศัยอยู่ หากกลับมาต้องดูประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งต้องปฏิบัติตาม

Comments

comments