THAI TIME สมุทรปราการ

ผลเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วยอย่างไม่เป็นทางการ..ตู่-นันทิดา คะแนนนำโด่ง #ทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น‼️

645 Views
          ตามที่ กกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่สั่งให้มีการลงคะแนนเลือก นายก อบจ.สมุทรปราการ ใหม่ 3 หน่วย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
          สำหรับบรรยากาศ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยมาลงคะแนน ตลอดทั้งวัน หลังจากปิดหีบในช่วงเวลา 17.00 น. คณะกรรมการประจำหน่วยได้นับคะแนน โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้
          🔸#หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลแหลมฟ้าผ่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีผู้มาใช้สิทธิ 178 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 383 คน คะแนน
-หมายเลข 1 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย 143 คะแนน
-หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม 3 คะแนน
-หมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ 2 คะแนน
-หมายเลข 4 นายอำนวย รัศมิทัต 0 คะแนน
-หมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต 4 คะแนน
          มีบัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน รวม 26 ใบ
145439712_239410927668093_962848439602989814_o
          🔸#หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ตำบลในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีผู้มาใช้สิทธิ 261 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 612 คน
-หมายเลข 1 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย 216 คะแนน
-หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม 7 คะแนน
-หมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ 5 คะแนน
-หมายเลข 4 นายอำนวย รัศมิทัต 3 คะแนน
-หมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต 6 คะแนน
          มีบัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน รวม 24 ใบ
          🔸#หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ตำบลสำโรงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีผู้มาใช้สิทธิ 158 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 588 คน
-หมายเลข 1 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย 118 คะแนน
-หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม 1 คะแนน
-หมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ 1 คะแนน
-หมายเลข 4 นายอำนวย รัศมิทัต 10 คะแนน
-หมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต 16 คะแนน
          มีบัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน รวม 12 ใบ

Comments

comments