Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 นำกำลังทหาร ช่วยเหลือภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2207 Views
          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พันโทธนวัฒน์ นาคอิ่ม ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 ร่วมกับ นายสุทธพงษ์ พุทธ-จันทรา นายอำเภออินทร์บุรี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือภัยแล้ง
87280126_506191023424682_3704609614369652736_o
       โดยการนำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ บรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 8000 ลิตร ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ด้วยการแจกจ่ายน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลประศุก แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและเลี้ยงสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้
85046752_506190950091356_7512432743175684096_o
87446416_506190806758037_1541626374291193856_o
87371391_506190740091377_4928710946253176832_o

Comments

comments