THAI TIME สมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการรับรางวัล “สำเภาทอง” ร่วมมือหอการค้า-ภาคธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยอดเยี่ยม

676 Views
          วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 “ไทยช่วยไทยคือไทยเท่” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล
          นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2562 และขอขอบคุณภาคเอกชนทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญภาครัฐ และมีการเสนอชื่อเข้าร่วมรับรางวัลสำเภาทองในปีนี้ กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไป กลไกความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนภายใต้วิถีใหม่เป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
          นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณภาคเอกชนทุกภาคส่วน ทุกหอการค้า ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนทุกภารกิจของมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน และการขับเคลื่อนนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับภาคเอกชนในการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นตัวอย่างที่ดีของการแก้ปัญหาของประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ผมคิดว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาหรือต่อสู้กับปัญหาโควิด-19 จะต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆ ของประเทศต่อไป
          จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสำเภาทองแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 21 ราย โดยในจำนวนนี้มี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) ร่วมรับรางวัลด้วย

Comments

comments