THAI TIME สมุทรปราการ

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ #ประกาศปิดตลาดสดบางพลี ย้ำใครไปแล้วมีอาการไข้ให้รีบพบแพทย์หรือสาธารณสุขใกล้บ้านด่วน‼️

692 Views
          เมื่อวันนื้ (4 มกราคม 2564) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือ #ตลาดสดบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 4-18 มกราคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากพบผู้ป่วยจากสถานที่แห่งนี้
          ผู้ที่ไปสถานที่ดังกล่าว หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ขอให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเร็วที่สุด
          และจังหวัดสมุทรปราการขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

Comments

comments