THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี กำชับนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ลุ้นผลตรวจเชิงรุก 700 ราย เป็นศูนย์ #จึงจะถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติ‼️

587 Views
          วันนี้ (19 มกราคม 2564) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท. สิงห์บุรี โดยผู้ว่าฯกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ตลาดนัดคลองถมและตลาดนัด Cs Park และตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี พร้อมกำชับพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการต้องปฎิบัติมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวด
          สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวว่า ในจังหวัดสิงห์บุรีมีแรงงานต่าวด้าวประมาณ 1,500 คน โดยกรมแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีออกตรวจพื้นที่ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน และขอความร่วมมือจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวห้ามเข้า-ออกพื้นที่ในช่วงการระบาดของโควิด-19
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ยังกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ของจังหวัดสิงห์บุรีว่า จากการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงในจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 1,279 ราย พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย รักษาหายแล้ว 14 ราย รักษาตัวอยู่ 3 ราย และจากการตรวจเชิงรุกประมาณ 700 คน จาก 364 หมู่บ้าน ขณะนี้กำลังรอผลตรวจ ซึ่งจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 ถ้าผลตรวจออกมาทั้งหมดแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อ จังหวัดสิงห์บุรีจะเข้าสู่สภาวะปกติ

Comments

comments