THAI TIME สมุทรปราการ

พช.สมุทรปราการ จัดประชุมอบรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมปี’64

672 Views
          นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดประชุมอบรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอ เข้าร่วมประชุม
          สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมวางแผนการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิ ให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องการเป็นจิตอาสา และการร่วมทำงานตามภารกิจ โดยประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนภารกิจงานอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
          นอกจากนี้ยังให้มีการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน ในระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 5 ธันวาคม 2563 และเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมครบรอบวันอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ประจำปี 2564 อีกด้วย
4

Comments

comments