THAI TIME สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ มอบพื้นที่หอประชุม ตั้ง รพ.สนาม

725 Views
          วันนี้ (20 มกราคม 2564 ) ณ ห้องประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จัดพิธีมอบสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (field hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospital) ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1
          โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เข้าร่วมพิธีการรับมอบสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospita) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)
2
          สำหรับรายละเอียดการจัดทำโรงพยาบาลสนามจะใช้พื้นที่บริเวณหอประชุม แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
          🔸️ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ในกรณีที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถรับผู้ป่วย ที่มีจำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ จำนวน 100 เตียง
          🔸️หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ จำนวน 40 ห้อง สำหรับรับรองรับผู้ป่วย ที่มีอาการรุนแรงและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป เป็นเวลา 5 วันแล้ว อาการเริ่มดีขึ้น โดยรับมาดูแลรักษาต่อเนื่องจนครบ 4 วัน เพื่อลดภาระการครองเตียงในโรงพยาบาล
3
4

Comments

comments