THAI TIME สมุทรปราการ

ยังแรงไม่หยุด #สมุทรปราการติดเพิ่ม 5 ราย รวมเป็น 27 รายแล้ว‼️

579 Views
          วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 5 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 27 ราย
          ผู้ป่วยรายใหม่ 5 รายแบ่งเป็นเพศหญิง 3 ราย เป็นเพศชาย 2 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 ราย รับส่งต่อมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย
          ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน ส่วนผู้ป่วยอีกจำนวน 2 ราย เป็นที่มีประวัติการเดินทางไป #ตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร
         สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้ง 5 ราย จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Comments

comments