THAI TIME สมุทรปราการ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน”ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าฯเสนอ 3 ปัญหา ตกงาน-หนี้นอกระบบ-มลพิษ

751 Views
          วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
1
          นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง นำเสนอการดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ของจังหวัดสมุทรปราการให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีปัญหา / ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการใน 3 ด้าน ดังนี้
🔸️ปัญหาความต้องการด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน/ตกงาน
🔸️ปัญหาความต้องการด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาหนี้นอกระบบ จากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
🔸️ปัญหาความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
2
3

Comments

comments