THAI TIME สิงห์บุรี

รอง กอ.รมน.จ.สิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) ให้กำลังใจนักเรียนที่สมัครเตรียมทหารรอบพิเศษ 4 นาย

882 Views
          สืบเนื่องจาก กองทัพบก ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารรอบพิเศษ ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของการรับสมัครคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม (โควตาจังหวัด หรือ พื้นที่พิเศษ) ที่กองทัพบกต้องการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนผู้มีฐานะยากจน ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีช่องทางและสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน
6
          สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 4 ราย คือ
1.นายสุวรรณภัฏ เต็งวงษ์วัฒนะ 
2.นายไกรวิชญ์ คามรักษ์ 
3.นายศตพรรษ บัวโรย 
4.นายกิตติพศ คงดี
ซึ่งทั้ง 4 นาย เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2
3
          โดยพันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) ได้กล่าวกับผู้สมัครฯ ทั้ง 4 นายว่า ถึงแม้ว่าตามโควตาในการสอบคัดเลือกนั้นจะได้จังหวัดละ 1 นาย แต่ก็สามารถไปสอบในภาคปกติได้ต่อ เพราะฉะนั้นทั้ง 4 คนนี้ก็มีโอกาสเข้าได้ หรือถ้าปีนี้ไม่ได้ ก็ยังมีปีหน้า และสามารถสอบได้ถึง 3-4 ครั้ง
4
5
          “ผมตั้งใจจะบอกกับน้องๆ ว่า อาชีพ “ทหาร” เป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ ทำงานเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ถ้าทุกคนอยากมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ มีความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มาสมัครเป็นทหารกันได้เลย” จากนั้น พันเอก ชายธนัญชา ได้มอบตุ๊กตาออมสินทหารให้กับผู้สมัครฯ ทั้ง 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
1

Comments

comments