THAI TIME สิงห์บุรี

ลอยกระทงขนมปัง..ชาวชุมชน 3 หมู่บ้าน ตำบลสระแจง บางระจัน ร่วมใจจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงด้วยขนมปัง อนุรักษ์พันธุ์ปลาบึงคีม!!

863 Views
          นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์ ประธานสภาองค์บริหารส่วนตำบลสระแจง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME จังหวัดสิงห์บุรี ว่า ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ที่ 4,5,6 ตลอดจน ผู้นำชุมชน อสม. และภาคเอกชน รวมใจกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 16.00-22.00 น. ณ.ศาลาท่าน้ำบึงคีม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานใช้กระทงที่ทำจากขนมปังหรือวัสดุธรรมชาติแทนโฟม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาเบญจพันธุ์ในบึงคีมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้ใช้ขนมปังเป็นอาหาร
          ทางด้านนายประเจิด ใสหยด จนท.รพ.สต.สระแจง กล่าวเสริมว่า กระทงขนมปังที่นำมาทำกระทงสั่งทำเป็นพิเศษและอบมาเป็นอย่างดี ซึ่งทางชุมชนเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ในราคากระทงละ 25 บาท
75
          สำหรับรายได้จากการขายกระทง ส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นเป็นค่าใช้จ่ายภายในงาน และจัดซื้ออาหารให้ปลาในช่วงต่อไป โดยชาวตำบลสระแจงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments