THAI TIME สิงห์บุรี

วอนชาวสิงห์บุรี 3 อำเภอ #ร่วมมือสนับสนุนสร้างสถานีขนถ่ายขยะ ทั้ง 3 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

834 Views
          นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงกรณีการแก้ไขปัญหาขยะหลังจากเทศบาลเมืองอ่างทองงดรับขยะจากจังหวัดสิงห์บุรี ว่า คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลฯได้ประชุมพิจารณาร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้มีจัดการสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Tranfer Station) เพื่อขนย้ายขยะออกไปกำจัดอย่างถูกวิธีแบบวันต่อวัน โดยจะต้องไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
          นายกู้เกียรติกล่าวต่อไปว่า สำหรับพื้นที่ที่คณะกรรมการฯเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้สร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Tranfer Station) มี 3 แห่งเป็นบ่อขยะที่มีอยู่เดิม ได้แก่ อบต.ชีน้ำร้าย , เทศบาลตำบลพรหมบุรี และ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยให้มีการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน ให้เป็นจุดศูนย์รวม (Cluster) เพื่อนำขยะไปกองแล้วมีการขนถ่ายออกไปกำจัดอย่างถูกวิธีให้จบภายในวันเดียว
           สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายอำเภอพรหมบุรี และนายอำเภออินทร์บุรี ไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการ ตามระเบียบของทางราชการ หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการได้
          ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะซึ่งต้องมองที่ภาพรวมของทั้งจังหวัด และควรเร่งจัดทำสถานีขนถ่ายขยะโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง ส่วนที่เกรงกันว่าจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนั้น ขอให้สบายใจได้ เพราะแต่ละจุดจะเป็นแค่สถานีพักขยะชั่วคราวไม่กี่ชั่วโมง โดยจะมีระบบขนถ่ายออกไปจากสถานีทันที ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานกับภาคเอกชนที่ต้องการนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิงเอาไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว
          “สถานีขนถ่าย ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะถาวร พอมาถึงก็จะมีรถมารอขนออกไปเลย ดังนั้นผลกระทบจะไม่มากอย่างที่บางฝ่ายกังวล ผมมีประสบการณ์แก้ไขมาหลายแห่งแล้ว ขอให้มั่นใจ” นายกู้เกียรติกล่าว
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME ส่วนกลาง

Comments

comments