ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค. ปรับแผนจัดโซนพื้นที่ติดเชื้อโควิดใหม่..เสนอที่ประชุมชุดใหญ่เคาะผ่อนคลาย

871 Views
          วันนี้ (วันที่ 27 มกราคม 2564 ) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ผลของการประชุมเบื้องต้นของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการต่างๆ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เมื่อเช้านี้ในที่ประชุมได้พูดถึงข้อเสนอแผนแนวปฎิบัติเพื่อผ่อนคลายมาตราการโควิดระลอกใหม่
          นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อเสนอการปรับพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ โดย ศปก.สธ. คือใช้รูปแบบจังหวัดแนวกันชน กับจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่จะมีการกระจายโรคไปพื้นที่อื่น, พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ควบคุมสูงสุด ควบคุม เฝ้าระวังสูง เฝ้าระวัง, จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ/จำนวนน้อย และรายอำเภอมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคภายในและนอกจังหวัดต่างกัน จังหวัดอาจพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ตามเกณฑ์รายอำเภอได้
          สำหรับเกณฑ์ใช้ปรับพื้นที่จังหวัดตามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ คือสถานการณ์การระบาดของโรคในจังหวัด (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7-14-28 วัน) จากแผนที่การระบาด, มีแหล่งโรคที่เสี่ยงต่อการกระจายไปพื้นที่จังหวัด-ภูมิภาคอื่น เช่น สถานบันเทิง บ่อน สนามชนไก่, จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ ถึงพื้นที่เขตชั้นในประเทศ และมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน สถานประกอบการ และพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อน้อย (<1%, 1-5%)
          อย่างไรก็ตามสิ่งที่นำเสนอเป็นร่างแนวทาง ยังคงต้องรอในที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อออกมาเป็นมาตรการในการบังคับใช้ต่อไป

Comments

comments