THAI TIME สิงห์บุรี

“ศุภวัฒน์ เทียนถาวร” แถลงนโยบายต่อสภาอบจ.เดินหน้าผลักดันสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่-บูรณาการทุกท้องถิ่น-ทุกหน่วยงาน..มาร่วมพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้า‼️

981 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ม.ค.64) นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีคำแถลงนโยบายโดยสรุป คือ คณะผู้บริหารจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2
1
          นายศุภวัฒน์กล่าวต่อไปว่า จะมุ่งเน้นการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างเต็มที่
4
3
          และที่สำคัญจะจัดให้มีการเสนอปัญหาของแต่ละท้องที่ โดยมอบให้ ส.อบจ.ในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นศูนย์กลางในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนมาสู่ฝ่ายบริหารอีกด้วย
5
6
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าวTHAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments