THAI TIME สิงห์บุรี

สนง.ส่งเสริมฯเสนอไอเดียสร้างสีสันงานกินปลา..ทำยังไงให้เด่น-ดัง!?

699 Views
          นายเมธา ญาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวในระหว่างการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงหฺ์บุรี ว่า การจัดงานเทศกาลกินปลาถือเป็นงานระดับจังหวัด ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอย่างชัดเจน
          ดังนั้นควรจะมีการสร้างจุดเด่น ที่เป็นเสน่ห์ แปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร ซึ่งจังหวัดสิงห์มีความโดดเด่นหลายด้านที่ควรนำมาเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการจัดงาน ยกตัวอย่างเช่น หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ค่ายบางระจัน ตลาดชุมชนคู่เมืองโบราณ ตักบาตรยายดอกไม้ เป็นต้น
120450911_185413293071822_5391340185207839849_n
นายเมธา ญาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
          นายเมธากล่าวต่อไปว่า เทศกาลกินปลาคือการเปิดเมืองสิงห์ให้คนรู้จักให้รู้ว่ามาเมืองสิงห์แล้วจะได้อะไร เช่น ถ้ามากินจะได้กินอะไร มาเที่ยวจะได้เที่ยวที่ไหน หรือถ้าจะมาอยู่อาศัยจะได้อยู่อย่างไร..ให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่
          นอกจากนี้ ข่าวสารการจัดงานกินปลาเป็นงานของคนเมืองสิงห์ควรเปิดโอกาสหรือสร้างโอกาสให้คนเมืองสิงห์ได้เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการนำของดีมานำเสนอภายในงาน เช่นผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนควรมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่และมีการโปรโมทก่อนการจัดงานว่าถ้ามางานนี้จะได้พบกับอะไรบ้าง วิธีการนี้จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชม
          ส่วนการจัดประกวดหุ่นปลาถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของการจัดงานที่เสริมสร้างภาพลักษณ์สอดคล้องกับชื่อของการจัดงานให้ชัดเจนขึ้น แต่ที่ผ่านมามีจำนวนไม่มาก ภาพที่เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนจึงไม่มีความยิ่งใหญ่หรือสวยงาม จึงอยากเชิญชวนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดประกวดปลาด้วย จะทำให้การจัดงานมีสีสันมากขึ้น
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
120450912_185236099756208_2707467116741979486_o

Comments

comments