THAI TIME สิงห์บุรี

สรุปยอดความเสียหาย ฝนถล่มหนักสิงห์บุรี หน่วยงานท้องถิ่นเร่งระดมให้ความช่วยเหลือ 300 ครัวเรือน!!

1021 Views
          จากกรณีที่มีฝนตกหนักเป็นระยะเวลายาวนานของคืนวันที่ 21 กันยายน 2563 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 300 กว่าหลังคาเรือน ประกอบไปด้วย พื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอบางระจัน
          อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวงกว้างมากที่สุด มีประชาชนราว 200 หลังคา ในพื้นที่ 11 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.) และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต้องนำรถแม็คโครมาขุดล่องเพื่อระบายน้ำในชุมชนดงมะขามเทศ และหมู่บ้านรวยทรัพย์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลจักรสีห์ ตำบลบางมัญ และตำบลบางกระบือ รวมทั้งจัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ประชาชนที่เดือดร้อนทำการสูบน้ำ ล่าสุดยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้
          ด้านอำเภอค่ายบางระจัน ความเสียหายเกือบ 100 หลังคาเรือน อบต.ท่าข้าม นำรถแม็คโครขุดดินบริเวณหลังวัดโพธิ์ศรีเพื่อเปิดทางระบายน้ำที่สู่ลำธาร เนื่องจากระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ อีกจุดที่บริเวณหมู่ 5 ตำบลโพสังโฆ เทศบาลตำบลโพสังโฆ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการระบายน้ำที่ท่วมขัง และได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ทำการสูบน้ำระบายสู่คลองชลประทาน
          ส่วนที่อำเภอพรหมบุรี และอำเภอบางระจัน ประชาชนได้รับความเสียหายรวมกัน 70 หลังคาเรือน บริเวณหมู่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี ฝนตกหนักจนถนนชำรุด เนื่องจากมีท่อระบายน้ำอยู่ด้านล่าง อบต.บ้านหม้อ นำรถแม็คโครขุดลอกดินที่ทรุดบริเวณถนนดังกล่าว และตัดถางหญ้าข้างทางเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งอบต.และเทศบาลอื่นๆ ในพื้น 2 อำเภอก็ทำการที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ จนสถานการณ์โดยร่วมล่าสุดน้ำเริ่มแห้งลงเกือบทุกพื้นที่แล้ว

Comments

comments