THAI TIME สิงห์บุรี

สสส.เปิดเวที..ถกจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน เพิ่มความปลอดภัยหน้า รร.สิงห์บุรี ตั้งเป็นชมรมฯแห่งแรกในไทย

596 Views
          โครงการ“เสริมพลังผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อรถโดยสารปลอดภัย” ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเวทีถอดบทเรียน รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนสิงห์บุรีได้เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัด ทำโครงการมาแล้ว 3 ปี และเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการตั้งชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน ชื่อ ชมรมรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจังหวัดสิงห์บุรี
1
          สำหรับการประชุมวันนี้(5 ก.พ.64)ได้ผลสรุปที่เป็นรูปธรรมคือ จุดจอดรถต้อวเป็นระเบียบชัดเจน จัดระบบร้านค้าหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ระบบจราจรมีความคล่องตัวและปลอดภัย
2
          นอกจากนี้ยังมีขนส่งจังหวัด กู้ภัยสิงห์บุรี ตำรวจ และชมรมผู้ปกครอง ยังมาร่วมกันผลักดันให้เกิดสะพานแห่งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตจะยกระดับจากชมรมให้เป็นสมาคม
3
          ขณะที่นายประชาญ มีสี กล่าวในที่ประชุมว่า หลังจากสะพานสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการจัดทำลานจอดรถ ลาดยางให้เสมอ พร้อมตีเส้นที่ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
4
by : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments