THAI TIME สมุทรปราการ

สำรวจโครงการพัฒนาย่านบางเสาธง‼️ ถนนเข้า ม.3,7,12 ต.ศีรษะจรเข้น้อย..คืบหน้ามากแล้ว

923 Views
          กองบรรณาธิการ THAI TIME สมุทรปราการ ได้ออกสำรวจพื้นที่การพัฒนาย่านบางเสาธง สมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุดที่ขึ้นชื่อว่ายังขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกเป็นจำนวนมาก
          เหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากข้อจำกัดด้านความหนาแน่นของจำนวนประชากรและครัวเรือน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการอนุมัติงบประมาณมาดำเนินการ ที่อาจเสี่ยงต่อการถูกหน่วยงานตรวจสอบเพ่งเล็งว่า ไม่คุ้มค่าการลงทุนด้านงบประมาณ
1
          อย่างไรก็ตามจากการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเข้าหมู่ 3,7,12 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการของที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง พบว่าคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่า ไม่น่าเกินสิ้นเดือนมกราคม 2564 น่าจะเสร็จสมบูรณ์
2
          สำหรับถนนสายดังกล่าว หากพิจารณาในแง่ประโยชน์การใช้สอยระยะสั้น อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพราะมีครัวเรือนไม่หนาแน่นนัก แต่ระยะยาวถนนเส้นนี้จะเกิดประโยชน์ในแง่ของการเชื่อมเส้นทางการคมนาคม ให้กับประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้เรือผ่านคูคลองต่างๆ ที่นับวันจะตื้นเขินและคับแคบ ไม่สะดวกเท่ารถยนต์
3
          สรุปถ้ามองกันยาวๆ วงเงินงบประมาณ 24 ล้านบาทเศษ ชาวบ้านได้ประโยชน์แน่นอน!!

Comments

comments