THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี..เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 4 อำเภออินทร์บุรี “ประดิษฐ์ พรามณ์จินดา” ลงในนามอิสระ!!

1321 Views
          นายประดิษฐ์ พรามณ์จินดา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรีว่า ตนขออาสาลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(ส.อบจ.) เขตที่ 4 เพื่อทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน และต้องการเห็นความเจริญให้กับหมู่บ้านเขต 4 อำเภออินทร์บุรี ในนามอิสระ
          นายประดิษฐ์กล่าวต่อไปว่า ตนเคยทำงานช่วยสังคมประสานงานหน่วยงานรัฐทุกองค์กร สนับสนุนอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตทางการเกษตรยามแล้ง ผลักดันเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรเชิงแปรรูป และผลักดันลำแม่ลาการ้องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
          นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดตั้งศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชนอินทร์บุรี ดูแลเรื่องปากท้องชาวบ้าน อ.อินทร์บุรี ให้มีอาหารบรรเทาทุกช่วงภัยโควิด และยังสามารถ สนับสนุน ชักชวนพันธมิตรอีก 6 ตำบล ตั้งศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชน ระดับตำบลอีก 6 แห่ง เช่น ต.ทองเอน.ต.ทับยา ต.ห้วยชัน ต.ประศุก ต.น้ำตาล และ ต.ชีน้ำร้าย
          สำหรับนายประดิษฐ์ พรามณ์จินดา เป็นคนตำบลทับยาโดยกำเนิด อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบโรงไฟฟ้าวิทัยไบโอเพาเวอร์ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลสะหวันเขต
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments