THAI TIME สมุทรปราการ

ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม นำทีมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ ดูงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรฐานราก สมุทรปราการ

931 Views
          วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.45 น. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม”
          เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟัง

Comments

comments