หลายหน่วยงาน กทม. ออกติดตามผลการปฏิบัติตามประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว..พบทุกส่วนให้ความร่วมมือดี

หลังจากกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 และออกประกาศอธิบายคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อขยายความให้ผู้ประกอบการและเจ้าของสถานที่เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยจำกัดการรวมคนหรือการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง เมื่อวันที่ 22 มี.ค.63 แล้วนั้น
180775
180778
          หลายหน่วยงานในสังกัด กทม. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบถึงปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติ และกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร
180772
180771
– สำนักงานเขตมีนบุรีจัดทีมเจ้าหน้าที่ 7 ทีม กระจายกำลังลงพื้นที่ ตรวจติดตามผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ
 – สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ณ โฮมโปร สาขารามอินทรา และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขารามอินทรา เพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการในพื้นที่เขตลาดพร้าว มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
 – สำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยให้จัดจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น เท่านั้น และตรวจพบผู้ค้าขายสินค้าอื่นที่ไม่ใช้อาหารสด เช่น เสื้อผ้า โดยขอความร่วมมือให้หยุดทำการค้าชั่วคราวจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
180777
180776
– สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร และแนะนำ ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
– สำนักงานเขตจตุจักร ออกตรวจความเรียบร้อยสถานประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่
          จากการตรวจสอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร นั้น พบว่า คนเดินทางออกต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังถือว่าเป็นปกติ ส่วนร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารของสถานีขนส่งนั้น ทางเขตได้ประชาสัมพันธ์แนะนำไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหารภายในศูนย์ฯ
 – สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี นำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้เจ้าของแผงค้าปิดสถานที่ร้านค้าเป็นการชั่วคราว แจกให้กับผู้ค้าภายในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
 – สำนักงานเขตประเวศ ดำเนินการตรวจสอบ สถานที่ที่สั่งปิดเป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ อาทิ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์, ห้างโรบินสัน, ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2, ร้านค้าในซอยศรีนครินทร์ 40, ตลาดบุญเรือง วัดตะกล่ำ, ห้างบิ๊กซี ถนนอ่อนนุช, ห้างพาราไดร์ฟ ถนนศรีนครินทร์, ห้างบิ๊กซี สาขาสวนหลวง เป็นต้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าให้ความร่วมมือในการปิดให้บริการเป็นอย่างดี
180773
180774
Cr: สำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร