THAI TIME สิงห์บุรี

ห้างไชยแสงฯออกประกาศ สร้างความมั่นใจลูกค้า หลังพบ พนง.แผนก Power Buy ติดโควิด-19 ยืนยันปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสูงสุด‼️

952 Views
          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี ได้ออกประกาศ ความว่า..
          สืบเนื่องจากได้รับรายงานจากทางสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ว่ามีพนักงานขายสินค้าของ Power Buy สาขาห้างไชยแสงสิงห์บุรี ติดเชื้อ covit 19 จากสามีที่ไปสนามชนไก่จังหวัดอ่างทอง ทางห้างฯ ได้ดำเนินการปิดให้บริการแผนก Power Buy เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 และ 7 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
          1. ปิดทำการแผนก Power Buy สาขาห้างไชยแสงสิงห์บุรีเป็นเวลา 2 วันตั้งแต่วันที่ 6 และ 7 มกราคม 2564
          2. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมดของแผนก Power Buy หยุดปฏิบัติงานและเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมส่งพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวนทั้งหมด 6 คน ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลออกมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 พนักงานทั้ง 6 คน นั้นมีผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อโควิด โดย Power Buy ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ชุดใหม่มาเปิดให้บริการในวันที่ 8 มกราคม 2564
          3. ทางห้างได้ทำความสะอาด Deep cleaning และพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสบริเวณ Power Buy และทั่วบริเวณห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2564 เพิ่มเติมจาก มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ที่ดำเนินการอยู่แล้วตามปกติ
          ทั้งนี้ ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและอนามัยของผู้มาใช้บริการของทางห้างฯ เป็นอันดับ 1 โดยได้มีการดูแลพื้นที่และตรวจคัดกรองพนักงานทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณจุดต่างๆในห้าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน
          ทางห้างฯมีความห่วงใยและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตการณ์ covid-19 นี้กับชาวสิงห์บุรีไปด้วยกัน
*** ขอขอบพระคุณที่มีความมั่นใจให้กับทางห้างเสมอมา ***

Comments

comments