THAI TIME สมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย-วันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม”

882 Views
          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองช่าง จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
          ภายในงานมีการแสดง และการเสวนาจาก สท.สมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และถ่ายภาพมอบของที่ระลึก
051063-73
          สำหรับกิจกรรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันนี้ (10 กันยายน 2563) จะมีกิจกรรรมเรียนรู้แก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อศึกษา เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงบนเวทีที่สร้างสรรค์ และการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ ตุ๊กกี้ สุดารันต์, ซัน วงศธร และฟอร์ม ชลพิพรรธน์ จากรายการไมค์ทองคำ เข้ามาร่วมสร้างความสนุกและสีสันภายในงานอีกด้วย

Comments

comments