THAI TIME สมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการ..รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี’63

1054 Views
          วันนี้ (15 กันยายน 2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด New Normal New World “ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
          โดยมีนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สจ.ชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดชมนิทรรศการ ชมการแสดง แถลงข่าวพูดคุยในเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มอบของที่ระลึก กิจกรรมเกมส์ และการแสดงจากศิลปินดารา
051063-58
          อย่างไรก็ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 New Normal New World “ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 25 กันยายน 2563 ทั้ง 15 โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความตระหนัก และหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

Comments

comments