THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.จักรสีห์ จัดกิจกรรมสงกรานต์ เน้นสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน ห่มผ้าองค์พระนอน , กวนข้าวทิพย์ ตีข้าวบิณฑ์ , ห่มผ้าองค์พระปรางค์ , รำโทน..และอื่นๆ อีกเพียบ

113 Views
          นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ทาง อบต.ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ขึ้น โดยปีนี้จะยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดั้งเดิมของช่วตำบลจักรสีห์ต่อไป โดยกิจกรรมแต่ละวันมีดังต่อไปนี้
          🔻วันที่ 12 เมษายน 2567
          🔸️เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดท่านาง
          🔸️เวลา 09.00 น.-แห่ผ้าห่มหลวงพ่อวัดท่านาง มีกลองยาวของวัดโสภา มาร่วมสร้างความสนุกสนาน
          🔸️เวลา 10.00 น.-สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ม.2
          🔻วันที่ 13 เมษายน 2567
          🔸️เวลา 08.20 น. ชมขบวนแห่ผ้าห่มหลวงพ่อขาว
          🔸️เวลา 12.30 น. เริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์
          🔸️เวลา 15.00 น. สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ม.1-ม.7 พร้อมร่วมรำวงย้อนยุค เวที แสง สีเสียง ..ต่อด้วยชมลิเกเด็ก
          ***นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายด้วย
          🔻วันที่ 14 เมษายน 2567
          🔸️เวลา 06.30 น. ร่วมขบวนพุ่มข้าวบิณฑ์
          🔸️เวลา 07.19 น. นำขบวนพุ่มข้าวบิณฑ์เอก เข้าสู่พระวิหาร พระพุทธไสยาสน์ , วางพุ่มข้าวบิณฑ์และอาหารหวานคาว ลงบนผ้า , ขาวที่เตรียมไว้..เริ่มประกอบพิธีถวายข้าวบิณฑ์ องค์พระนอนจักรสีห์
          -เด็ก เยาวชนและประชาชน รำโทนถวายหลวงพ่อพระนอน
          -ผู้เข้าร่วมพิธีนำอาหารที่ถวายหลวงพ่อพระนอนใส่กระทงวางไว้รอบเจดีย์อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณพรรพชน
          🔸️เวลา 10.00 น.ทำบุญ(เลี้ยงเพล) ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1
          -สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
          🔸️เวลา 13.00 น.-พิธีห่มผ้าพระปรางค์ที่วัดหน้าพระธาตุ
          🔻วันที่ 15 เมษายน 2567
          🔸️เวลา 10.00 น. แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระนอน จาก อบต.จักรสีห์ ไปลานกีฬา หมู่ที่ 2
          🔸️เวลา 15.00 น. พิธีปารุปะนัง (พิธีห่มผ้าหลวงพ่อพระนอน) และร่วมสรงน้ำพระวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
          📣 กิจกรรมสงกรานต์ ณ แคเทพนิมิตร
          🔸️เวลา 06.00 น.แห่พระพุทธรูป(วัดแคเทพนิมิต) รอบตลาดสิงห์บุรี
          🔸️เวลา 14.00 น.สรงน้ำพระ
          🔸️เวลา 18.00 น.-ประกวดนางสงกรานต์-ชมลิเกเด็ก
…………………………………….
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)
435716264_1308876376704103_8955863863303863450_n
435703581_1308876440037430_2394105331548192470_n
435683062_1308876403370767_1549204299976391287_n

Comments

comments