THAI TIME สิงห์บุรี

อำเภออินทร์บุรี​ สิงห์บุรี แจงยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาน้ำท่วมนาข้าวต่อเนื่อง!!

860 Views
          นางศิริลักษม์​ เหมาะพิชัย​ นายอำเภออินทร์บุรี​ ได้สรุปการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังนาข้าวในพื้นที่​ ขณะนี้ได้ดำเนินการในหลายพื้นที่ด้วยกัน ดังต่อไปนี้
          จุดแรก พื้นที่ทุ่งเชียงราก​ ม.4, 7​ ต.ชีน้ำราย​ ชลประทานตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10​ เครื่อง​ และวันที่ 23 ต.ค.นำมาติดตั้งอีก​ 2 เครื่อง​ ส่วนรถแบคโฮได้ดำเนินการลอกคลองระบายน้ำตามที่เกษตรกรร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ส่งผลให้น้ำในทุ่งนาลดลง แต่ยังคงต้องสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง และทางชลประทานได้นำโป๊ะและแม็คโครมาเพื่อขุดลอกวัชพืชคลองชัยนาท-ป่าสัก บริเวณเชียงรากเพื่อเร่งระบายน้ำออกอีกช่องทางหนึ่งด้วย
          จุดที่สอง พื้นที่​ตำบลทองเอน​ ม.2, 4,5,7,8,9,10 ผู้ใหญ่บ้านได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำวัดเซ่าสิงห์​ ประตูระบายน้ำบางตะเพียน​ และประตูระบายน้ำท่าโขลง​ ทำให้น้ำในทุ่งนาลดลง สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ดี
          จุดที่สาม พื้นที่ตำบลน้ำตาล ม.10​ ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งจำนวน​ 1​ เครื่อง​ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องเดินเครื่องเพื่อระบายน้ำออกต่อเนื่อง
          ขณะที่ตำบลงิ้วราย​ ม.5​ และตำบลทับยา​ ม.10​ สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว
Cr. ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี

Comments

comments