Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลกินปลาฯ สิงห์บุรี

1634 Views
          วันที่ 21 ก.พ.2563 ท่านผู้ว่าฯ สิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ประจำปี 2563
วาระการพิจารณาหลักๆ เลยก็คือ : ขอมติที่ประชุม 3 ทางเลือก คือ
1) จัดงานตามแผนเดิม คือช่วงสงกรานต์
2) เลื่อนออกไปก่อน(จนกว่าจะพร้อม)
3) งดจัดงาน
ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 76 ต่อ 0 ให้งดจัดงาน โดยมีเหตุผลพอสรุปได้ดังนี้..
1) งบประมาณจากภาครัฐกว่าจะแล้วเสร็จ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในเดือนมีนาคม เกรงการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ทัน
2) รับฟังความเห็นจากประชาชนตามช่องทางต่างๆ ต้องการให้งดด้วยเหตุผลที่ว่า..
  อากาศร้อน..คนจะไม่เดิน
  ปลาโตไม่ทัน..ที่จะนำมาขาย
  จากอดีตที่ผ่านมาพบว่า การจัดงานช่วงสงกรานต์..ไม่ประสบความสำเร็จ
  เป็นประเพณี จึงควรจัดในช่วงเวลาเดิมคือช่วงสิ้นปี ดังนั้นการจัดในช่วงสงกรานต์จึงไม่น่าจะเหมาะสม
สรุปงดจัดงาน (เฉพาะในช่วง 10-19 เมษายน 2563) แต่ในปีงบประมาณหน้าจะยังคงจัดงานในช่วงปลายปีเหมือนเดิม
          ถามต่อไปว่าแล้วจะเอางบประมาณไปทำอะไร? ที่ประชุมอภิปรายแสดงความเห็นกันรอบด้าน ในที่สุดได้ข้อยุติว่า..จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจัดงานเทศกาลกินปลาฯ + งบประมาณการจัดงานวีรชน + อื่นๆ  รวมราวๆ 10 ล้านบาทเศษ #           ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ     ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน , หรืออื่นๆ ตามที่หน่วยงานจะเสนอโครงการให้ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ( กบจ.) พิจารณาอนุมัติต่อไป..
          จบสวยตามคาดครับ.. ยุติปัญหาไปได้เปราะหนึ่ง แต่ใช่ว่าจะจบเสียทั้งหมด?.. เพราะยังมีประเด็นที่ชาวสิงห์บุรียังคงจับจ้องกันต่อไปก็คือ คราวหน้าจะจัดที่ไหน? และจะจัดกันอย่างไร? ยังเป็นโจทย์ให้คณะกรรมการจัดงานฯ ต้องกลับไปตั้งหลัก ขบคิด+วางแผน กันเอาไว้ล่วงหน้า..  

Comments

comments